گروه فني مهندسي اميد فيوز

آشنايي با انواع تابلوهاي برق

امروزه تابلوهاي برق یکی از عناصر اصلی واحدهاي صنعتی و مسکونی محسوب می شوند
تابلو برق عبارت است از محفظه اي معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب
شود.وظایف انواع تابلوها عبارتند از:

نقش ابررسانا بر میزان مصرف

لوازم خانگی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و جاروبرقی همگی لوازمی هستند که بدون برق به هیچ کاری نمی آیند، اسباب و وسایلی که تعدادشان روزبه روز بیشتر هم می شود و البته مصرف برق خانگی هم به همین نسبت

پست هاي فشارقوي و تجهيزات

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دوحالت فوق دیده می شود


خدمات امید فیوز

چکیده ای از خدمات مجموعه

آموزش پرسنل خط گرم

توضيحات

  • متن خدمات شماره ا

بازسازي مقره

توضيحات

  • متن خدمات شماره 4


پشتیبانی

گروه مهندسی امید فیوز